Përpunimi

Perpunimi I Produkteve

Kompania Agroproduct-shpk me investimet e realizuara ne vitin 2012, në Objektin e përpunimit me siperfaqe 600 m₂ ka të instaluar komplet linja të reja të përpunimit, ku permes këtyre linjave të përpunimit, arrinë të sigurojmë cilësinë më të lartë të produkteve të gjysmë përpunuara, duke procesuar qindra tonë brenda vitit, dhe duke exportuar ato po thuajse 95 % në tregun Europian ku tani më kompania, ka të siguruara kontrata afatëgjata me Kompani me renome nderkombëtare nga Gjermania, Zvicrra, Austria.