Bimët

  • Lule Shqerre (lat. Bellis perenis )

    Përshkrimi: Bimë barishtore, shumëvjeçare, deri 20 cm e lartë, rrënjët  kacavjerrëse, gjethet rozetë në formë lopate, kërcejtë pa gjethe më vetëm një lulesë, lulesa me lule anësore ngjyrë të bardhë ose trëndafili dhe ato qendrore ngjyrë ari. Përhapja në Kosovë: Në livadhe dhe lugina nga  zona e ulët, malore dhe subalpine. Pjesët e përdorshme:  Lulesat (Bellidi flos) Vjelja: Lulesat vjelën nga marsi deri në korrik. Tharja: Lulesat duhet tharë në dhoma të freskëta ose furra shtresa të holla në ...

    Posted at July 13, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment
  • Aguliçja (lat.Primula Veris)

    Përshkrimi: bimë barishtore shumëvjeçare atraktive me gjethe vezake ose vezake gjatore në rozetë me një bisht me flatra të gjera. Lulet ngjyrë ari ose të verdha në lulesa të përkulur. Kupa 8-20 mm kambanore ndërsa kurora 8-30 mm. Kapsula vezake 10-30 cm. E afërt me të në aspektin morfologjik dhe mjekësor është Primula elatior. Përhapja në Kosovë: e përhapur nga 700-2000 m Pjesët e përdorshme: lulet (kupa dhe kurora – Primulae flos cum calycibus) dhe rizomat dhe ...

    Posted at November 22, 2014 | By : | Categories : Plants | 0 Comment