Bimët

 • Trëndafil qeni-Kaça (lat. Rosa canina)

  Përshkrimi: Shkurre 1-3 m, ngritur me kërcej të blertë. Gjëmat (thumbat) të fortë, grremçakë ose harkor me fund të zgjatur. Gjethëza 5-7, vezake ose eliptike, të shogëta dhe pa gjëndra, me dhëmb të thjeshtë ose të dyfishtë. Lulet të vetmuar ose të pakëta në vastak. Fryti i kuq i shogët 10-20 mm, rruzullor deri eliptik. Përhapja në Kosovë: Rritet në vende me shkurre gardhe të arave ose rrënzë  maleve.. Pjesët e përdorshme:  fryti , farat (fryte akene) ...

  Posted at July 13, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment
 • Dardha e egër (lat. Pyrus pyraster)

  Përshkrimi: Bimë drunore 5-20 m,  me degë të pasura më gjemba degët r reja të përhime-të murrme. Gjethet eliptike, vezake ose rrotullore, pykor ose si zëmër në bazë, ura urëza si sharrëz rreth e rrotull ose vetëm në maje. Petalet eliptike deri të rrumbullakëta (10-17 x 7-13 mm. fryti 3-5 cm i rrumbullakët, i verdhë i murrmë ose i zi. Kupa e qëndrueshme në fryt. Përhapja në Kosovë: Rritet në vende me shkurra dhe pyje të ...

  Posted at July 13, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment
 • Kulumrija (lat. Prunus spinosa)

    Përshkrimi: Bimë shkurre deri 5 m me gjemba dhe gjethe eliptike vezake. Lulëzon në prill, lulet janë të bardha kurse frutat të rrumbullaket me ngjyrë të kaltër. Përhapja në Kosovë: Rritet në mexha, buzë rrugëve, vende të papunuara etj.. Pjesët e përdorshme:  Lulja (Pruni spinosae flos) dhe fruti (Pruni spinosae fructus) Vjelja: Lulet vjelën në prill  kurse frutat në vjeshtë (X). Tharja: Duhet bërë në furra ose në vende të freskëta, në temperaturë: lulet deri 45 0C, frutat 600C.  ...

  Posted at July 13, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment
 • Gjethdelli Madhor (lat. Plantago Major)

    Përshkrimi: Bimë barishtore shumëvjeçare 5-30 cm me gjethe të vendosura në rozetë. Gjethet me 3-9 nervura, pa qime ose pushpakë. Bishti i gjethes sa llapa ose me i shkurtër. Shtija lulore sa gjethet ose me e madhe. Kalliri 5-12 cm. Gypi i kurorës rreth 2 mm, i shogët heshtor deri vezak. Theket 2-3 mm dalin jashtë kurorës. Përhapja në Kosovë: Rritet në vende me bar, livadhe, kullota e në vende me lagështirë. Pjesët e përdorshme:  Gjethet (Plantaginis ...

  Posted at July 13, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment
 • Gjethdelli i Ngusht (lat. Plantago Lanceolata)

  Përshkrimi: Bimë barishtore shumëvjeçare 10-40 cm me rizomë të fortë por të shkurtër dhe me gjethe rozetë. Gjethet e gjata,të ngushta me bisht të shkurtër. Lulet e vendosura në kalli ku së pari lulëzojnë lulet e poshtme të kallirit. Përhapja në Kosovë: Rritet në vende me bar, livadhe, kullota e në vende me lagështirë. Pjesët e përdorshme:  Gjethet (Plantaginis lanceolatae folium). Vjelja: Gjethet vjelën nga muaji i V-IX. Tharja: Duhet bërë në furra ose në vende të freskëta, në ...

  Posted at July 13, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment