Bimët

 • Manushaqe trengjyrëshe (lat. Viola tricolor)

  Përshkrimi: Bimë barishtore njëvjeçare me kërcell të degëzuar, 20-30 cm e lartë. Gjethet e poshtme formë zemre deri vezake, ura-ura. Lulet vjollcë, të verdha ose të përlyera me ngjyra. Përhapja në Kosovë: Në vende me bar, shkurre dhe çeltira, rritet deri në zonën alpine. Pjesët e përdorshme: Pjesa mbitokësore (Violae tricoloris herba), rrënja (Violae  tricoloris radix) Vjelja: Herba vjelët gjatë pranverës (IV-VII), rrënja gjatë vjeshtës (IX-X). Tharja: Herba thahet në furra në temp. 45-500C. Raporti: 7:1, rrënjët në temp. ...

  Posted at July 16, 2016 | By : | Categories : General,News | 0 Comment
 • Manushaqe (lat. Viola odorata)

  Përshkrimi: Bimë barishtore shumëvjeçare 5-20 cm lartë me ngjyrë të gjelbër. Gjethet e rrumbullakëta me bisht 1-5 cm. Lulet me ngjyrë vjollce dhe aromatike të pajisura me shpor. Përhapja në Kosovë: Në vende me shkurre dhe pyje të zonës kodrinoro-malore. Pjesët e përdorshme: Pjesa mbitokësore (Violae odoratae herba), rrënja (Violae  odoratae radix) Vjelja: Herba vjelët gjatë pranverës (III-V), rrënja gjatë vjeshtës (IX-X). Tharja: Herba thahet në furra në temp. 45-500C. Raporti 8:1, rrënjët në temp. 60 0C. Raporti:5:1. Kategoria terapeutike: ...

  Posted at July 16, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment
 • Sporisi mjekësor (lat. Verbena officinalis)

  Përshkrimi: Bimë barishtore njëvjeçare deri 1 m e lartë, me kërcell katërkëndësh. Gjethet të dhëmbëzuara ose pendore të çara. Lulet pa bishta, të vogla ngjyrë trëndafili rrallë të bardha të vendosura në kallinj të gjatë qe formojnë një lulesë melth. Përhapja në Kosovë: Në vende me barë të zonës kodrinoro-malore, afër rrugëve dhe në vende ruderale. Pjesët e përdorshme: Pjesa mbitokësore (Verbenae herba). Vjelja: Herba vjelët gjatë verës (VI-IX). Tharja: Tharja bëhet  në furra në temp. 45-500C. Raporti: 5:1. Kategoria ...

  Posted at July 16, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment
 • Bari i Peshkut (lat. Verbascum Thapsus)

  Përshkrimi: Bimë barishtore dyvjeçare deri 2 m e lartë, me gjethe bazale të mëdha vezake të përmbysta gjatore të plota ose ura-ura të mbuluara dendësisht me qime.  Lulet me ngjyrë të verdhë te grupuara në kalli të gjatë dhe me fill të thekëve me qime të bardha. Përhapja në Kosovë: Në vende të thata me diell, afër rrugëve dhe në vende ruderale. Pjesët e përdorshme: Lulja (Verbasci flos), rrallë gjethet (Verbasci folium). Vjelja: Lulet dhe gjethet vjelën gjatë ...

  Posted at July 16, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment
 • Haraqina mjekësore (lat. Valeriana officinalis)

  Përshkrimi: Bimë barishtore shumëvjeçare deri 2 m e lartë, me rizomë të shkurtër dhe të trashë nga e cila dalin shumë rrënjë të holla. Gjethet pendore të ndara në 7-8 segmente,të poshtmet me bishta, të sipërmet pa bishta. Lulet e vogla, të bardha-trëndafili të grupuara në majë të kërcellit në lulesa vastak. Përhapja në Kosovë: Në Kosovë e rrallë në vende të lagështa, livadhe, buzë pyjeve nga zona kodrinore deri të zona subalpine. Pjesët e përdorshme: Rrënja ...

  Posted at July 16, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment