General

 • Njëmbëdhjet Bimët Helmuese

  Të nderuar të gjithë ju  kultivues te  bimëve mjekësore & aromatike të keni kujdes të shtuar për bimët e mëposhtme ,nëse te njëjtat i hasni në parcelat ku bëni kultivim ju lutem qe këto baroja të hiqen dhe të largohen largë nga parcelat e kultivuara,për shkak se te njëjtat me përmbajtjen e tyre të ( Pyrrolicidin alkoloideve) mund te shkaktojnë helmim dhe mbetje te dëmshme për shëndetin e njerëzve dhe kafshëve. Po ashtu edhe mbledhësit ...

  Posted at July 16, 2016 | By : | Categories : General,Të Rejat | 0 Comment
 • Manushaqe trengjyrëshe (lat. Viola tricolor)

  Përshkrimi: Bimë barishtore njëvjeçare me kërcell të degëzuar, 20-30 cm e lartë. Gjethet e poshtme formë zemre deri vezake, ura-ura. Lulet vjollcë, të verdha ose të përlyera me ngjyra. Përhapja në Kosovë: Në vende me bar, shkurre dhe çeltira, rritet deri në zonën alpine. Pjesët e përdorshme: Pjesa mbitokësore (Violae tricoloris herba), rrënja (Violae  tricoloris radix) Vjelja: Herba vjelët gjatë pranverës (IV-VII), rrënja gjatë vjeshtës (IX-X). Tharja: Herba thahet në furra në temp. 45-500C. Raporti: 7:1, rrënjët në temp. ...

  Posted at July 16, 2016 | By : | Categories : General,News | 0 Comment
 • Manushaqe (lat. Viola odorata)

  Përshkrimi: Bimë barishtore shumëvjeçare 5-20 cm lartë me ngjyrë të gjelbër. Gjethet e rrumbullakëta me bisht 1-5 cm. Lulet me ngjyrë vjollce dhe aromatike të pajisura me shpor. Përhapja në Kosovë: Në vende me shkurre dhe pyje të zonës kodrinoro-malore. Pjesët e përdorshme: Pjesa mbitokësore (Violae odoratae herba), rrënja (Violae  odoratae radix) Vjelja: Herba vjelët gjatë pranverës (III-V), rrënja gjatë vjeshtës (IX-X). Tharja: Herba thahet në furra në temp. 45-500C. Raporti 8:1, rrënjët në temp. 60 0C. Raporti:5:1. Kategoria terapeutike: ...

  Posted at July 16, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment
 • Sporisi mjekësor (lat. Verbena officinalis)

  Përshkrimi: Bimë barishtore njëvjeçare deri 1 m e lartë, me kërcell katërkëndësh. Gjethet të dhëmbëzuara ose pendore të çara. Lulet pa bishta, të vogla ngjyrë trëndafili rrallë të bardha të vendosura në kallinj të gjatë qe formojnë një lulesë melth. Përhapja në Kosovë: Në vende me barë të zonës kodrinoro-malore, afër rrugëve dhe në vende ruderale. Pjesët e përdorshme: Pjesa mbitokësore (Verbenae herba). Vjelja: Herba vjelët gjatë verës (VI-IX). Tharja: Tharja bëhet  në furra në temp. 45-500C. Raporti: 5:1. Kategoria ...

  Posted at July 16, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment
 • Bari i Peshkut (lat. Verbascum Thapsus)

  Përshkrimi: Bimë barishtore dyvjeçare deri 2 m e lartë, me gjethe bazale të mëdha vezake të përmbysta gjatore të plota ose ura-ura të mbuluara dendësisht me qime.  Lulet me ngjyrë të verdhë te grupuara në kalli të gjatë dhe me fill të thekëve me qime të bardha. Përhapja në Kosovë: Në vende të thata me diell, afër rrugëve dhe në vende ruderale. Pjesët e përdorshme: Lulja (Verbasci flos), rrallë gjethet (Verbasci folium). Vjelja: Lulet dhe gjethet vjelën gjatë ...

  Posted at July 16, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment
 • Haraqina mjekësore (lat. Valeriana officinalis)

  Përshkrimi: Bimë barishtore shumëvjeçare deri 2 m e lartë, me rizomë të shkurtër dhe të trashë nga e cila dalin shumë rrënjë të holla. Gjethet pendore të ndara në 7-8 segmente,të poshtmet me bishta, të sipërmet pa bishta. Lulet e vogla, të bardha-trëndafili të grupuara në majë të kërcellit në lulesa vastak. Përhapja në Kosovë: Në Kosovë e rrallë në vende të lagështa, livadhe, buzë pyjeve nga zona kodrinore deri të zona subalpine. Pjesët e përdorshme: Rrënja ...

  Posted at July 16, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment
 • Boronica (lat. Vaccinium myrtillus)

  Përshkrimi: Bimë shkurrëze deri 80 cm e lartë. Gjethet e lëmuar të gjelbra formë vezake të dhëmbëzuara. Lulet kambanore, ngjyrë trëndafili në të bardhë të vetmuara. Fruti është rrushk ngjyrë blu të zezë. Përhapja në Kosovë: Mjaft e shpeshtë në zonën subalpine të Sharrit dhe Alpeve Shqiptare. Pjesët e përdorshme: Gjethi (Myrtilli folium) dhe fruti (Myrtilli fructus). Vjelja: Gjethet vjelën në verë dhe vjeshtë (VIII-X) kurse frutat vjelen  në verë (VIII-X). Tharja: Tharja e gjetheve bëhet  në furra ose ...

  Posted at July 16, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment
 • Krasta (lat. Thymus Serpillum)

  Përshkrimi: Bimë gjysmëshkurre me kërcell gati të ngritur deri e shtrirë, pa degë zvarritëse lulembajtëse. Kërcelli 25-40 cm, nganjëherë i degëzuar, leshtak vetem mbi kënde. Gjethet 18 x 10 mm, vezake ose gjatore heshtore, shyte zaonisht pykore, të qerpikët në bazë. Kupa 3-4 mm kambanore. Kurora rreth 6 mm, e trëndafilt-purpur. Përhapja në Kosovë: Rritet kryesisht në kullota të thata të zonave kodrinoro-malore. Pjesët e përdorshme: Pjesa mbitokësore-herba (Thymi herba). Vjelja: Herba vjelët nga fundi i prillit deri ...

  Posted at July 16, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment
 • Tërfili i kuq (lat. Trifolium pretence)

  Përshkrimi: Bimë barishtore shumëvjeçare tufore, pak a shumë leshtake, 20-100 cm. Rizoma e drunjëzuar. Degët barishtore pak të shtrira dhe të lakuara. Gjethëzat vezake të përmbysta ose gjatore. Kokat (lulesa) 20-40 mm, me bisht të shkurtër. Kupa me gyp 3.5-4 mm me dhëmbë 2.5-4 mm. Kurora 12-16 mm, e kuqërroëmt-purpur ose e trëndafiltë. Bishtaja vezake, me majë të trashur. Përhapja në Kosovë: Rritet në kullota, livadhe toka të papunuara etj. Pjesët e përdorshme: Lulet (lulesa) Vjelja: Lulet vjelën ...

  Posted at July 16, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment
 • Bliri i Kuq (lat. Tilia argentea)

  Përshkrimi: Bimë drunore deri 30 m e lartë. Gjethet nga faqja e poshtme të shogëta, vetëm në këndet e nervurave me tufa qimesh, ngjyrë ndryshku 3-9 cm. Lulesa me 4-15 lule. Fruti rreth 6 mm. Përhapja në Kosovë: Rritet në pyje të zonës kodrinore dhe malore pastaj si dekorative në parqe dhe rreth rrugëve. Pjesët e përdorshme: Lulja me brakte (Tilia flos). Vjelja: Lulet dhe braktet së bashku vjelën posa të fillon çelja e luleve dhe mbaron kur ...

  Posted at July 16, 2016 | By : | Categories : General | 0 Comment
Page 1 of 512345